วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบัญ ดาวน์โหลดฟ้อนต์ TH Sarabun โหลดฟ้อนต์สำนักงาน ฟ้อนต์ราชการ ฟรี

ฟ้อนต์ TH Sarabun หรือ Thai Sarabun เป็นฟอนต์ที่เป็นทางการ สำหรับหน่วยงานราชการ หรือสำหรับสำนักงานบริษัท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารที่เป็นทางการ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในสำนักงานจำเป็นต้องมีฟ้อนต์ TH Sarabun เนื่องจากเป็นฟ้อนต์หลักในการพิมพ์เอกสาร ของหน่วยงานราชการไทย โดยฟ้อนต์ TH Sarabun สามารถแปลงเลขอารบิก เป็นเลขไทยได้โดยอัตโนมัติ เช่น 123 เป็น ๑๒๓ ฟ้อนต์ TH Sarabun เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี โดยรายชื่อฟ้อนท์ในลิ้งก์ดาวน์โหลด ประกอบด้วย 13 ฟ้อนต์หลักดังนี้


 1. TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold,  TH Sarabun PSK Bold Italic
 2. TH Charmonman, TH Charmonman Italic, TH Charmonman Bold, TH Charmonman Bold Italic
 3. TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic
 4. TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic
 5. TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic
 6. TH Charm of AU , TH Charm of AU  Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic
 7. TH Kodchasal, TH Kodchasal  Italic, TH Kodchasal  Bold, TH Kodchasal  Bold Italic
 8. TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic
 9. TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic
 10. TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic
 11. TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic
 12. TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo  Bold Italic
 13. TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

สำหรับผู้ที่ต้องการจะดาวน์โหลดฟ้อนต์ TH Sarabun สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งก์ข้างล่างนี้

>> ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun <<

วิธีการติดตั้ง Font TH Sarabun

1. เปิดไฟล์ฟ้อนต์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม "ต่อไป >" 


2. เลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งเป็น C:\Windows\Fonts เท่านั้น
จากนั้นกด "ติดตั้ง"


เมื่อติดตั้งเสร็จ ก็สามารถใช้งานฟ้อน TH Sarabun ได้ครับผม